База данни

Ще възстановим за Вас база данни.

4900 лв

нето

Избирам

Експорт на съобщения от имейл акаунт

Ще архивираме съдържанието на пощенска кутия в ZIP/MBOX файл. Ще импортираме съобщения в посочена поща от архив.

4900 лв

нето

Избирам

Анализ на грешки

Ще анализираме грешки, генерирани на Вашия уебсайт. Ще посочим причината и ще предложим решение.

9900 лв

нето

Избирам

Анализ на производителността на сървъра

Ще извършим анализ на логове, ще сканираме сървъра с антивирусна програма, ще проверим дали CMS-ите са актуални и ще предложим какво да се подобри.

9900 лв

нето

Избирам

Временно увеличаване на ресурсите на сървъра

Когато трябва временно да увеличите обема на оперативна памет или броя на процесите на Вашия споделен хостинг.

9900 лв

нето

Избирам

Импорт/експорт на база

Ще експортираме или импортираме избрана от Вас база данни.

4900 лв

нето

Избирам

Инсталиране на SSL сертификат

Ще инсталираме Вашия SSL сертификат, ако сте го поръчали извън ionos.ro.

4900 лв

нето

Избирам

Конфигурация на скрита директория според Вашите указания

Ще конфигурираме директория със заключване на достъпа на Вашия хостинг

4900 лв

нето

Избирам

Прелистване на съдържание на директория с помощта на .htacce

Ще активираме или деактивираме показването на съдържание на директорията.

4900 лв

нето

Избирам

Административни логове

Ще Ви предоставим логове с информация за влизания в кутията чрез home.pl поща (до 6 месеца назад).

4900 лв

нето

Избирам

FTP логове

Ще Ви предоставим логове, които показват всички успешни и неуспешни връзки с FTP сървър.

4900 лв

нето

Избирам

IMAP логове

Ще Ви предоставим логове с информация за връзката с електронната поща чрез пощенска програма или поща IONOS.bg.

4900 лв

нето

Избирам

POP3 логове

POP3 логовете ще Ви позволят да получите информация за това кой е влязъл в пощата с помощта на пощенска програма и какво е правил по това време.

4900 лв

нето

Избирам

FTP разширени логове

Ще Ви предоставим FTP логове с подходящо филтриране до 12 месеца назад.

7400 лв

нето

Избирам

IMAP разширени логове

Ще Ви предоставим логове, информиращи за връзката с електронната поща (до 12 месеца назад) заедно с подходящо филтриране.

7400 лв

нето

Избирам

POP3 разширени логове

Ще Ви предоставим логове с информация за връзката и подправяне на съдържанието на кутията с подходящо филтриране.

7400 лв

нето

Избирам

SMTP разширени логове

Ще Ви предоставим логове за изпратена и получена кореспонденция с подходящо филтриране до 12 месеца назад.

7400 лв

нето

Избирам

SSH разширени логове

Ще Ви предоставим история на операциите, извършвани от SSH конзола (до 12 месеца назад) с подходящо филтриране.

7400 лв

нето

Избирам

WWW разширени логове

Ще Ви предоставим WWW/HTTP логове до 12 месеца назад с подходящо филтриране.

7400 лв

нето

Избирам

SMTP логове

Ще Ви предоставим логове, свързани с изпратена и получена кореспонденция до 6 месеца назад.

4900 лв

нето

Избирам

SSH логове

Ще Ви предоставим история на операциите, извършвани от SSH конзола (до 6 месеца назад).

4900 лв

нето

Избирам

WWW логове

Ще Ви предоставим WWW/HTTP логове с данни за всички установени HTTP връзки със сървъра.

4900 лв

нето

Избирам

Операции във файлове

Опаковане и разопаковане на данни, копиране/преместване на файлове в рамките на сървър, подготовка на статистически данни за файлове.

4900 лв

нето

Избирам

Пакет за антивирусно сканиране

Пакет от четири антивирусни сканирания на сървър, които се изпълняват периодично.

9900 лв

нето

Избирам

Прехвърляне 301 в .htaccess файл

Ще настроим за Вас пренасочване от тип 301 във файл .htaccess, състоящо се в промяна на домейна от стар на нов.

4900 лв

нето

Избирам

Преместване на SSL сертификат

Ще прехвърлим Вашия SSL сертификат от външен доставчик към друг сървър в IONOS.bg.

4900 лв

нето

Избирам

Настройка на статичен фон (графика/снимки) на уебсайт

Ще зададем графика, която ще виждат посетителите на Вашия домейн.

4900 лв

нето

Избирам

Определи PHP версия за избрана директория.

Определи PHP версия за избрана директория.

4900 лв

нето

Избирам

Имейл съобщения

Ще възстановим съдържанието на посочения имейл акаунт.

4900 лв

нето

Избирам

Активиране на записване на PHP грешки във файл

Ще създадем файл на сървъра, който ще отговаря за записването на всички PHP грешки на страницата.

4900 лв

нето

Избирам

С помощта на код, ще изискаме префикс https: // в адресната

С помощта на .htaccess файл, ще изискаме префикс https: // на Вашия уебсайт.

4900 лв

нето

Избирам

FTP съдържание

Ще възстановим съдържанието на целия FTP сървър или директория, която сте посочили.

4900 лв

нето

Избирам

Промяна на настройките в конфигурационния PHP файл

Ще променим PHP директива за Вас.

4900 лв

нето

Избирам