Ценова листа на домейни

Регистрация

подновяване

Възстановяване (реактивиране)

прехвърляне

премествам

Скриване на данни / WHOIS

Popular domains

eu

16,00 лева46,00 лева60,00 лева32,00 лева--

com

24,00 лева46,00 лева400,00 лева37,00 лева-10,00 лева

org

24,00 лева46,00 лева400,00 лева37,00 лева-10,00 лева

net

24,00 лева46,00 лева400,00 лева37,00 лева-10,00 лева

co

50,00 лева55,00 лева400,00 лева55,00 лева-72,00 лева

info

24,00 лева46,00 лева400,00 лева37,00 лева-10,00 лева

biz

24,00 лева46,00 лева400,00 лева37,00 лева-10,00 лева

site

64,00 лева64,00 лева590,00 лева64,00 лева--

Domains

be

46,00 лева68,00 лева120,00 лева68,00 лева100,00 лева-

ch

46,00 лева68,00 лева120,00 лева68,00 лева30,00 лева-

co.uk

46,00 лева68,00 лева120,00 лева68,00 лева100,00 лева-

cz

46,00 лева68,00 лева-68,00 лева100,00 лева-

com.ua

46,00 лева68,00 лева-68,00 лева130,00 лева-

de

46,00 лева68,00 лева160,00 лева68,00 лева100,00 лева-

es

46,00 лева68,00 лева160,00 лева68,00 лева130,00 лева-

fm

172,00 лева172,00 лева400,00 лева172,00 лева--

fr

46,00 лева68,00 лева120,00 лева68,00 лева130,00 лева-

in

46,00 лева68,00 лева400,00 лева68,00 лева--

it

46,00 лева68,00 лева120,00 лева68,00 лева100,00 лева-

lt

46,00 лева68,00 лева280,00 лева68,00 лева300,00 лева-

lv

46,00 лева68,00 лева200,00 лева68,00 лева30,00 лева-

nl

46,00 лева68,00 лева240,00 лева68,00 лева100,00 лева-

ro

95,00 лева95,00 лева280,00 лева95,00 лева300,00 лева-

org.uk

46,00 лева68,00 лева120,00 лева68,00 лева100,00 лева-

tv

68,00 лева68,00 лева400,00 лева68,00 лева--

ru

46,00 лева68,00 лева160,00 лева0,00 лева130,00 лева-

us

46,00 лева46,00 лева400,00 лева46,00 лева--

at

28,00 лева46,00 лева160,00 лева46,00 лева100,00 лева-

se

46,00 лева68,00 лева160,00 лева68,00 лева100,00 лева-

com.lv

46,00 лева68,00 лева200,00 лева68,00 лева30,00 лева-

tk

37,00 лева46,00 лева160,00 лева46,00 лева100,00 лева-

me.uk

46,00 лева68,00 лева120,00 лева68,00 лева100,00 лева-

mobi

28,00 лева50,00 лева400,00 лева50,00 лева--

asia

32,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева--

berlin

91,00 лева91,00 лева670,00 лева91,00 лева--

tel

28,00 лева55,00 лева400,00 лева55,00 лева--

today

46,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева--

photography

41,00 лева41,00 лева440,00 лева41,00 лева--

guru

68,00 лева68,00 лева440,00 лева68,00 лева--

tips

46,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева--

marketing

68,00 лева68,00 лева440,00 лева68,00 лева--

gifts

68,00 лева68,00 лева440,00 лева68,00 лева--

shoes

91,00 лева91,00 лева440,00 лева91,00 лева--

sexy

77,00 лева77,00 лева440,00 лева77,00 лева--

restaurant

91,00 лева91,00 лева440,00 лева91,00 лева--

gallery

46,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева--

clothing

68,00 лева68,00 лева440,00 лева68,00 лева--

graphics

55,00 лева55,00 лева440,00 лева55,00 лева--

website

68,00 лева68,00 лева440,00 лева68,00 лева--

life

68,00 лева68,00 лева440,00 лева68,00 лева--

expert

91,00 лева91,00 лева440,00 лева91,00 лева-9,00 лева

zone

68,00 лева68,00 лева440,00 лева68,00 лева-9,00 лева

tech

91,00 лева91,00 лева590,00 лева91,00 лева--

store

118,00 лева118,00 лева790,00 лева118,00 лева--

art

46,00 лева46,00 лева970,00 лева46,00 лева--

me

46,00 лева46,00 лева400,00 лева46,00 лева--

uk

46,00 лева68,00 лева120,00 лева68,00 лева100,00 лева-

blog

68,00 лева68,00 лева440,00 лева68,00 лева--

name

46,00 лева50,00 лева400,00 лева50,00 лева--

pro

37,00 лева37,00 лева440,00 лева37,00 лева--

pizza

91,00 лева91,00 лева440,00 лева91,00 лева-9,00 лева

com.ru

46,00 лева68,00 лева160,00 лева0,00 лева130,00 лева-

email

46,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева--

center

46,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева-9,00 лева

xyz

46,00 лева46,00 лева480,00 лева46,00 лева--

international

55,00 лева55,00 лева440,00 лева55,00 лева--

link

46,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева--

rocks

37,00 лева37,00 лева440,00 лева37,00 лева--

solutions

46,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева--

directory

55,00 лева55,00 лева440,00 лева55,00 лева--

bar

136,00 лева136,00 лева400,00 лева136,00 лева--

club

46,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева--

finance

91,00 лева91,00 лева440,00 лева91,00 лева--

house

68,00 лева68,00 лева440,00 лева68,00 лева--

company

46,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева--

technology

46,00 лева46,00 лева440,00 лева46,00 лева--

online

68,00 лева46,00 лева590,00 лева68,00 лева--

eu.com

44,00 лева44,00 лева120,00 лева44,00 лева--

io

132,00 лева176,00 лева360,00 лева176,00 лева--

com.es

26,00 лева53,00 лева160,00 лева53,00 лева130,00 лева-

jp

75,00 лева88,00 лева480,00 лева88,00 лева--

audio

255,00 лева255,00 лева440,00 лева255,00 лева--

gd

75,00 лева75,00 лева440,00 лева75,00 лева--

sh

132,00 лева132,00 лева360,00 лева132,00 лева--

vc

75,00 лева75,00 лева440,00 лева75,00 лева300,00 лева-

agency

53,00 лева53,00 лева440,00 лева53,00 лева--

shop

79,00 лева79,00 лева710,00 лева79,00 лева--

band

53,00 лева53,00 лева440,00 лева53,00 лева--

bike

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

best

158,00 лева158,00 лева440,00 лева158,00 лева--

business

53,00 лева53,00 лева440,00 лева53,00 лева--

bid

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

cafe

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

camera

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

camp

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

cash

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

catering

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

city

44,00 лева44,00 лева440,00 лева44,00 лева--

click

44,00 лева44,00 лева440,00 лева44,00 лева--

cleaning

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

clinic

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

cloud

53,00 лева35,00 лева440,00 лева35,00 лева--

coach

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

computer

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

coffee

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

consulting

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

cooking

66,00 лева66,00 лева200,00 лева66,00 лева--

cool

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

credit

158,00 лева158,00 лева440,00 лева158,00 лева--

diamonds

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

dog

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

dating

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

dance

44,00 лева44,00 лева440,00 лева44,00 лева--

delivery

93,00 лева93,00 лева440,00 лева93,00 лева--

diet

255,00 лева255,00 лева440,00 лева255,00 лева--

download

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

education

44,00 лева44,00 лева440,00 лева44,00 лева--

energy

158,00 лева158,00 лева440,00 лева158,00 лева--

events

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

fit

79,00 лева79,00 лева200,00 лева79,00 лева--

fitness

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

flowers

255,00 лева255,00 лева440,00 лева255,00 лева--

fun

44,00 лева44,00 лева550,00 лева44,00 лева--

futbol

40,00 лева40,00 лева440,00 лева40,00 лева--

games

44,00 лева44,00 лева440,00 лева44,00 лева--

garden

57,00 лева57,00 лева200,00 лева57,00 лева--

how

66,00 лева66,00 лева670,00 лева66,00 лева--

help

57,00 лева57,00 лева440,00 лева57,00 лева--

holiday

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

global

141,00 лева141,00 лева670,00 лева141,00 лева--

moda

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

money

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

news

53,00 лева53,00 лева440,00 лева53,00 лева--

land

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

kitchen

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

limited

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

london

88,00 лева88,00 лева200,00 лева88,00 лева--

love

79,00 лева79,00 лева670,00 лева79,00 лева--

media

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

ltd

53,00 лева53,00 лева440,00 лева53,00 лева--

market

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

men

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

network

53,00 лева53,00 лева440,00 лева53,00 лева--

ninja

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

menu

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

movie

655,00 лева655,00 лева440,00 лева655,00 лева--

pictures

40,00 лева40,00 лева440,00 лева40,00 лева--

plus

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

rent

146,00 лева146,00 лева1200,00 лева146,00 лева--

press

146,00 лева146,00 лева510,00 лева146,00 лева--

pub

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

stream

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

support

44,00 лева44,00 лева440,00 лева44,00 лева--

software

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

space

44,00 лева44,00 лева440,00 лева44,00 лева--

study

79,00 лева79,00 лева480,00 лева79,00 лева--

style

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

wedding

66,00 лева66,00 лева200,00 лева66,00 лева--

win

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

work

31,00 лева31,00 лева480,00 лева31,00 лева--

yoga

66,00 лева66,00 лева200,00 лева66,00 лева--

world

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

one

40,00 лева40,00 лева510,00 лева40,00 лева--

realty

27,00 лева27,00 лева1240,00 лева27,00 лева--

studio

49,00 лева49,00 лева440,00 лева49,00 лева--

social

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

party

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

sex

158,00 лева158,00 лева440,00 лева158,00 лева--

photos

44,00 лева44,00 лева440,00 лева44,00 лева--

review

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

tattoo

84,00 лева84,00 лева440,00 лева84,00 лева--

report

44,00 лева44,00 лева440,00 лева44,00 лева--

singles

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

ski

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

surf

66,00 лева66,00 лева200,00 лева66,00 лева--

systems

44,00 лева44,00 лева440,00 лева44,00 лева--

taxi

97,00 лева97,00 лева440,00 лева97,00 лева--

tennis

97,00 лева97,00 лева440,00 лева97,00 лева--

tools

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

top

44,00 лева44,00 лева870,00 лева44,00 лева--

town

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

toys

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

trade

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

training

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

tube

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

university

97,00 лева97,00 лева440,00 лева97,00 лева--

vodka

66,00 лева66,00 лева200,00 лева66,00 лева--

voyage

88,00 лева88,00 лева440,00 лева88,00 лева--

vacations

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

vet

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

wiki

66,00 лева66,00 лева440,00 лева66,00 лева--

vip

66,00 лева66,00 лева480,00 лева66,00 лева--

Ценоразпис на услуги

месец

година

Подновяване на месеца

Подновяване на годината

Office 365

Microsoft 365 Business Basic

11,16 лева111,60 лева11,16 лева111,60 лева

Microsoft 365 Apps

22,31 лева223,08 лева22,31 лева223,08 лева

Microsoft 365 Business Standard

26,78 лева267,72 лева26,78 лева267,72 лева

Exchange Online Essentials

6,00 лева51,72 лева6,00 лева51,72 лева

Exchange Online Plan 1

8,48 лева84,84 лева8,48 лева84,84 лева

Exchange Online Plan 2

16,96 лева169,56 лева16,96 лева169,56 лева

Microsoft OneDrive Plan 1

9,00 лева102,00 лева9,00 лева102,00 лева

Microsoft OneDrive Plan 2

17,81 лева178,08 лева17,81 лева178,08 лева

Microsoft Visio Online Plan 1

10,09 лева100,44 лева10,09 лева100,44 лева

Microsoft Visio Online Plan 2

30,30 лева303,00 лева30,30 лева303,00 лева

Microsoft Project Online Professional

61,14 лева611,40 лева61,14 лева611,40 лева

Microsoft Project Online Premium

112,06 лева1120,56 лева112,06 лева1120,56 лева

Microsoft 365 Personal

-88,81 лева-88,81 лева

Microsoft 365 Family

-133,43 лева-133,43 лева

Security

SiteLock Basic Scan

-44,64 лева-44,64 лева

SiteLock Professional Scan

-89,28 лева-89,28 лева

SiteLock Premium Scan

-133,92 лева-133,92 лева

Norton Security - 1 seat

3,68 лева44,16 лева3,68 лева44,16 лева

Norton Security - 5 seat

7,40 лева88,80 лева7,40 лева88,80 лева

ESET NOD32

-46,86 лева-46,86 лева

ESET Security Pack (1+1)

-64,71 лева-64,71 лева

ESET Security Pack (3+3)

-83,00 лева-83,00 лева

AVG SecureVPN - 5 devices

-21,87 лева-21,87 лева

AVG PC TuneUP - 1 device

-37,17 лева-37,17 лева

AVG PC TuneUP - 3 devices

-52,34 лева-52,34 лева

ESET Mobile Security - 1 device

-10,88 лева-10,88 лева

Backup

Acronis Backup 500GB

40,72 лева437,28 лева40,72 лева437,28 лева

Acronis Backup 1TB

75,42 лева829,56 лева75,42 лева829,56 лева

Acronis Backup 2TB

140,00 лева1620,00 лева140,00 лева1620,00 лева

Acronis Mobile Backup 25 GB

1,70 лева19,80 лева1,70 лева19,80 лева

Acronis Mobile Backup 50 GB

3,75 лева42,00 лева3,75 лева42,00 лева

Acronis Mobile Backup 100 GB

8,00 лева84,00 лева8,00 лева84,00 лева

Acronis Backup 100GB

7,13 лева85,54 лева7,13 лева85,54 лева

Acronis Backup 250GB

18,81 лева225,72 лева18,81 лева225,72 лева

Acronis Backup 4TB

261,36 лева3136,32 лева261,36 лева3136,32 лева

Acronis Backup 6TB

348,48 лева4181,76 лева348,48 лева4181,76 лева

Shared Hosting

Business E-mail

14,40 лева144,00 лева14,40 лева144,00 лева

Hosting Basic

11,75 лева117,50 лева11,75 лева117,50 лева

Hosting Standard

23,50 лева235,00 лева23,50 лева235,00 лева

Hosting Premium

35,25 лева352,50 лева35,25 лева352,50 лева

Hosting WordPress SSD Start

12,00 лева120,00 лева12,00 лева120,00 лева

Hosting WordPress SSD Premium

20,00 лева200,00 лева20,00 лева200,00 лева

Hosting Presta Start

23,00 лева228,00 лева23,00 лева228,00 лева

Hosting Presta Premium

55,50 лева552,00 лева55,50 лева552,00 лева

VPS

Cloud VPS Micro

5,00 лева60,00 лева5,00 лева60,00 лева

Cloud VPS Basic

15,00 лева180,00 лева15,00 лева180,00 лева

Cloud VPS Standard

30,00 лева360,00 лева30,00 лева360,00 лева

Cloud VPS Professional

61,00 лева732,00 лева61,00 лева732,00 лева

Cloud VPS Basic with Plesk

15,00 лева180,00 лева15,00 лева180,00 лева

Cloud VPS Standard with Plesk

30,00 лева360,00 лева30,00 лева360,00 лева

Cloud VPS Professional with Plesk

61,00 лева732,00 лева61,00 лева732,00 лева

G Suite

G Suite Basic

9,77 лева117,24 лева9,77 лева117,24 лева

G Suite Business

19,59 лева235,08 лева19,59 лева235,08 лева

Website Builder

Website Builder Start + SSL активиране

-136,20 лева-136,20 лева

Website Builder Business + SSL активиране

-252,00 лева-252,00 лева

Website Builder Professional + SSL активиране

-468,00 лева-468,00 лева

SSL certificates

ionosSSL Start

-35,00 лева-35,00 лева

ionosSSL Wildcard Start

-182,00 лева-182,00 лева

RapidSSL

-42,00 лева-42,00 лева

RapidSSL Wildcard

-259,00 лева-259,00 лева

True BusinessID

-239,00 лева-239,00 лева

True BusinessID Wildcard

-709,00 лева-709,00 лева

TrueBusinessID EV

-325,00 лева-325,00 лева

ionosSSL Start Multidomain 2

-81,00 лева-81,00 лева

TeamViewer

TeamViewer Business

-603,00 лева-603,00 лева

TeamViewer Premium

-1206,00 лева-1206,00 лева

TeamViewer Corporate

-2361,00 лева-2361,00 лева

VPN

Nord VPN - 1 month

17,59 лева-17,59 лева-

Nord VPN - 1 year

-124,41 лева-124,41 лева

Nord VPN - 2 years

----

Nord VPN - 3 years

----

Над 200 специалисти

Консултанти, техници, администратори

За нас

IONOS е най-големият партньор на малките и средни компании в Европа за хостинг в мрежата и в облака

30 години

опит на пазара

8 милиона

клиенти

12 милиона

регистрирани домейна

90000

сървъри в действие
big board with Ionos logo