Ценова листа на домейни

Регистрация

подновяване

Възстановяване (реактивиране)

прехвърляне

премествам

Скриване на данни / WHOIS

Popular domains

.eu

16,00 лв
46,00 лв
60,00 лв
32,00 лв
-
-

.com

24,00 лв
46,00 лв
400,00 лв
37,00 лв
-
10,00 лв

.org

24,00 лв
46,00 лв
400,00 лв
37,00 лв
-
10,00 лв

.net

24,00 лв
46,00 лв
400,00 лв
37,00 лв
-
10,00 лв

.co

50,00 лв
55,00 лв
400,00 лв
55,00 лв
-
72,00 лв

.info

24,00 лв
46,00 лв
400,00 лв
37,00 лв
-
10,00 лв

.biz

24,00 лв
46,00 лв
400,00 лв
37,00 лв
-
10,00 лв

.site

2,00 лв
64,00 лв
590,00 лв
64,00 лв
-
-

Domains

.be

46,00 лв
68,00 лв
120,00 лв
68,00 лв
100,00 лв
-

.ch

46,00 лв
68,00 лв
120,00 лв
68,00 лв
30,00 лв
-

.co.uk

46,00 лв
68,00 лв
120,00 лв
68,00 лв
100,00 лв
-

.cz

46,00 лв
68,00 лв
-
68,00 лв
100,00 лв
-

.com.ua

46,00 лв
68,00 лв
-
68,00 лв
130,00 лв
-

.de

46,00 лв
68,00 лв
160,00 лв
68,00 лв
100,00 лв
-

.es

46,00 лв
68,00 лв
160,00 лв
68,00 лв
130,00 лв
-

.fm

172,00 лв
172,00 лв
400,00 лв
172,00 лв
-
-

.fr

46,00 лв
68,00 лв
120,00 лв
68,00 лв
130,00 лв
-

.in

46,00 лв
68,00 лв
400,00 лв
68,00 лв
-
-

.it

46,00 лв
68,00 лв
120,00 лв
68,00 лв
100,00 лв
-

.lt

46,00 лв
68,00 лв
280,00 лв
68,00 лв
300,00 лв
-

.lv

46,00 лв
68,00 лв
200,00 лв
68,00 лв
30,00 лв
-

.nl

46,00 лв
68,00 лв
240,00 лв
68,00 лв
100,00 лв
-

.ro

95,00 лв
95,00 лв
280,00 лв
95,00 лв
300,00 лв
-

.org.uk

46,00 лв
68,00 лв
120,00 лв
68,00 лв
100,00 лв
-

.tv

68,00 лв
68,00 лв
400,00 лв
68,00 лв
-
-

.us

46,00 лв
46,00 лв
400,00 лв
46,00 лв
-
-

.at

28,00 лв
46,00 лв
160,00 лв
46,00 лв
100,00 лв
-

.se

46,00 лв
68,00 лв
160,00 лв
68,00 лв
100,00 лв
-

.com.lv

46,00 лв
68,00 лв
200,00 лв
68,00 лв
30,00 лв
-

.tk

37,00 лв
46,00 лв
160,00 лв
46,00 лв
100,00 лв
-

.me.uk

46,00 лв
68,00 лв
120,00 лв
68,00 лв
100,00 лв
-

.mobi

28,00 лв
50,00 лв
400,00 лв
50,00 лв
-
-

.asia

32,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
-

.berlin

91,00 лв
91,00 лв
670,00 лв
91,00 лв
-
-

.tel

28,00 лв
55,00 лв
400,00 лв
55,00 лв
-
-

.today

46,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
-

.photography

41,00 лв
41,00 лв
440,00 лв
41,00 лв
-
-

.guru

68,00 лв
68,00 лв
440,00 лв
68,00 лв
-
-

.tips

46,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
-

.marketing

68,00 лв
68,00 лв
440,00 лв
68,00 лв
-
-

.gifts

68,00 лв
68,00 лв
440,00 лв
68,00 лв
-
-

.shoes

91,00 лв
91,00 лв
440,00 лв
91,00 лв
-
-

.restaurant

91,00 лв
91,00 лв
440,00 лв
91,00 лв
-
-

.gallery

46,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
-

.clothing

68,00 лв
68,00 лв
440,00 лв
68,00 лв
-
-

.graphics

55,00 лв
55,00 лв
440,00 лв
55,00 лв
-
-

.website

68,00 лв
68,00 лв
440,00 лв
68,00 лв
-
-

.life

68,00 лв
68,00 лв
440,00 лв
68,00 лв
-
-

.expert

91,00 лв
91,00 лв
440,00 лв
91,00 лв
-
9,00 лв

.zone

68,00 лв
68,00 лв
440,00 лв
68,00 лв
-
9,00 лв

.tech

14,00 лв
91,00 лв
590,00 лв
91,00 лв
-
-

.store

14,00 лв
118,00 лв
790,00 лв
118,00 лв
-
-

.art

46,00 лв
46,00 лв
970,00 лв
46,00 лв
-
-

.me

46,00 лв
46,00 лв
400,00 лв
46,00 лв
-
-

.uk

46,00 лв
68,00 лв
120,00 лв
68,00 лв
100,00 лв
-

.blog

68,00 лв
68,00 лв
440,00 лв
68,00 лв
-
-

.name

46,00 лв
50,00 лв
400,00 лв
50,00 лв
-
-

.pro

37,00 лв
37,00 лв
440,00 лв
37,00 лв
-
-

.pizza

91,00 лв
91,00 лв
440,00 лв
91,00 лв
-
9,00 лв

.email

46,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
-

.center

46,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
9,00 лв

.xyz

46,00 лв
46,00 лв
480,00 лв
46,00 лв
-
-

.international

55,00 лв
55,00 лв
440,00 лв
55,00 лв
-
-

.link

46,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
-

.rocks

37,00 лв
37,00 лв
440,00 лв
37,00 лв
-
-

.solutions

46,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
-

.directory

55,00 лв
55,00 лв
440,00 лв
55,00 лв
-
-

.bar

136,00 лв
136,00 лв
400,00 лв
136,00 лв
-
-

.club

46,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
-

.finance

91,00 лв
91,00 лв
440,00 лв
91,00 лв
-
-

.house

68,00 лв
68,00 лв
440,00 лв
68,00 лв
-
-

.company

46,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
-

.technology

46,00 лв
46,00 лв
440,00 лв
46,00 лв
-
-

.online

2,00 лв
46,00 лв
590,00 лв
68,00 лв
-
-

.eu.com

44,00 лв
44,00 лв
120,00 лв
44,00 лв
-
-

.io

132,00 лв
176,00 лв
360,00 лв
176,00 лв
-
-

.com.es

26,00 лв
53,00 лв
160,00 лв
53,00 лв
130,00 лв
-

.jp

75,00 лв
88,00 лв
480,00 лв
88,00 лв
-
-

.audio

255,00 лв
255,00 лв
440,00 лв
255,00 лв
-
-

.gd

75,00 лв
75,00 лв
440,00 лв
75,00 лв
-
-

.sh

132,00 лв
132,00 лв
360,00 лв
132,00 лв
-
-

.vc

75,00 лв
75,00 лв
440,00 лв
75,00 лв
300,00 лв
-

.agency

53,00 лв
53,00 лв
440,00 лв
53,00 лв
-
-

.shop

79,00 лв
79,00 лв
710,00 лв
79,00 лв
-
-

.band

53,00 лв
53,00 лв
440,00 лв
53,00 лв
-
-

.bike

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.best

158,00 лв
158,00 лв
440,00 лв
158,00 лв
-
-

.business

53,00 лв
53,00 лв
440,00 лв
53,00 лв
-
-

.bid

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.cafe

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.camera

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.camp

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.cash

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.catering

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.city

44,00 лв
44,00 лв
440,00 лв
44,00 лв
-
-

.click

44,00 лв
44,00 лв
440,00 лв
44,00 лв
-
-

.cleaning

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.clinic

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.cloud

8,00 лв
35,00 лв
440,00 лв
35,00 лв
-
-

.coach

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.computer

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.coffee

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.consulting

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.cooking

66,00 лв
66,00 лв
200,00 лв
66,00 лв
-
-

.cool

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.credit

158,00 лв
158,00 лв
440,00 лв
158,00 лв
-
-

.diamonds

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.dog

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.dating

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.dance

44,00 лв
44,00 лв
440,00 лв
44,00 лв
-
-

.delivery

93,00 лв
93,00 лв
440,00 лв
93,00 лв
-
-

.diet

255,00 лв
255,00 лв
440,00 лв
255,00 лв
-
-

.download

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.education

44,00 лв
44,00 лв
440,00 лв
44,00 лв
-
-

.energy

158,00 лв
158,00 лв
440,00 лв
158,00 лв
-
-

.events

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.fit

79,00 лв
79,00 лв
200,00 лв
79,00 лв
-
-

.fitness

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.flowers

255,00 лв
255,00 лв
440,00 лв
255,00 лв
-
-

.fun

2,00 лв
44,00 лв
550,00 лв
44,00 лв
-
-

.futbol

40,00 лв
40,00 лв
440,00 лв
40,00 лв
-
-

.games

44,00 лв
44,00 лв
440,00 лв
44,00 лв
-
-

.garden

57,00 лв
57,00 лв
200,00 лв
57,00 лв
-
-

.how

66,00 лв
66,00 лв
670,00 лв
66,00 лв
-
-

.help

57,00 лв
57,00 лв
440,00 лв
57,00 лв
-
-

.holiday

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.global

141,00 лв
141,00 лв
670,00 лв
141,00 лв
-
-

.moda

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.money

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.news

53,00 лв
53,00 лв
440,00 лв
53,00 лв
-
-

.land

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.kitchen

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.limited

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.london

88,00 лв
88,00 лв
200,00 лв
88,00 лв
-
-

.love

79,00 лв
79,00 лв
670,00 лв
79,00 лв
-
-

.media

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.ltd

53,00 лв
53,00 лв
440,00 лв
53,00 лв
-
-

.market

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.men

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.network

53,00 лв
53,00 лв
440,00 лв
53,00 лв
-
-

.ninja

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.menu

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.movie

655,00 лв
655,00 лв
440,00 лв
655,00 лв
-
-

.pictures

40,00 лв
40,00 лв
440,00 лв
40,00 лв
-
-

.plus

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.rent

146,00 лв
146,00 лв
1200,00 лв
146,00 лв
-
-

.press

146,00 лв
146,00 лв
510,00 лв
146,00 лв
-
-

.pub

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.stream

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.support

44,00 лв
44,00 лв
440,00 лв
44,00 лв
-
-

.software

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.space

44,00 лв
44,00 лв
440,00 лв
44,00 лв
-
-

.study

79,00 лв
79,00 лв
480,00 лв
79,00 лв
-
-

.style

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.wedding

66,00 лв
66,00 лв
200,00 лв
66,00 лв
-
-

.win

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.work

31,00 лв
31,00 лв
480,00 лв
31,00 лв
-
-

.yoga

66,00 лв
66,00 лв
200,00 лв
66,00 лв
-
-

.world

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.one

40,00 лв
40,00 лв
510,00 лв
40,00 лв
-
-

.studio

49,00 лв
49,00 лв
440,00 лв
49,00 лв
-
-

.social

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.party

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.sex

158,00 лв
158,00 лв
440,00 лв
158,00 лв
-
-

.photos

44,00 лв
44,00 лв
440,00 лв
44,00 лв
-
-

.review

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.tattoo

84,00 лв
84,00 лв
440,00 лв
84,00 лв
-
-

.report

44,00 лв
44,00 лв
440,00 лв
44,00 лв
-
-

.singles

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.ski

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.surf

66,00 лв
66,00 лв
200,00 лв
66,00 лв
-
-

.systems

44,00 лв
44,00 лв
440,00 лв
44,00 лв
-
-

.taxi

97,00 лв
97,00 лв
440,00 лв
97,00 лв
-
-

.tennis

97,00 лв
97,00 лв
440,00 лв
97,00 лв
-
-

.tools

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.top

44,00 лв
44,00 лв
870,00 лв
44,00 лв
-
-

.town

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.toys

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.trade

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.training

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.tube

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.university

97,00 лв
97,00 лв
440,00 лв
97,00 лв
-
-

.vodka

66,00 лв
66,00 лв
200,00 лв
66,00 лв
-
-

.voyage

88,00 лв
88,00 лв
440,00 лв
88,00 лв
-
-

.vacations

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.vet

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.wiki

66,00 лв
66,00 лв
440,00 лв
66,00 лв
-
-

.vip

66,00 лв
66,00 лв
480,00 лв
66,00 лв
-
-

Ценоразпис на услуги

месец

година

Подновяване на месеца

Подновяване на годината

Office 365

Microsoft 365 Personal

-
84,34 лв
-
88,81 лв

Microsoft 365 Family

-
115,58 лв
-
133,43 лв

Security

SiteLock Basic Scan

-
21,84 лв
-
44,64 лв

SiteLock Professional Scan

-
66,48 лв
-
89,28 лв

SiteLock Premium Scan

-
111,12 лв
-
133,92 лв

Norton Security - 1 seat

3,68 лв
16,56 лв
3,68 лв
44,16 лв

Norton Security - 5 seat

7,40 лв
32,16 лв
7,40 лв
88,80 лв

ESET NOD32

-
35,14 лв
-
46,86 лв

ESET Security Pack (3+3)

-
62,25 лв
-
83,00 лв

AVG PC TuneUP - 1 device

-
15,96 лв
-
37,17 лв

AVG PC TuneUP - 3 devices

-
26,55 лв
-
52,34 лв

ESET Mobile Security - 1 device

-
8,14 лв
-
10,88 лв

Backup

Acronis Backup 500GB

30,79 лв
338,76 лв
40,72 лв
437,28 лв

Acronis Backup 1TB

62,03 лв
682,32 лв
75,42 лв
829,56 лв

Acronis Backup 2TB

130,00 лв
1500,00 лв
140,00 лв
1620,00 лв

Acronis Mobile Backup 25 GB

1,65 лв
19,20 лв
1,70 лв
19,80 лв

Acronis Mobile Backup 50 GB

3,65 лв
40,80 лв
3,75 лв
42,00 лв

Acronis Mobile Backup 100 GB

7,50 лв
78,00 лв
8,00 лв
84,00 лв

Acronis Backup 100GB

7,13 лв
85,54 лв
7,13 лв
85,54 лв

Acronis Backup 250GB

18,81 лв
225,72 лв
18,81 лв
225,72 лв

Acronis Backup 4TB

261,36 лв
3136,32 лв
261,36 лв
3136,32 лв

Acronis Backup 6TB

348,48 лв
4181,76 лв
348,48 лв
4181,76 лв

Shared Hosting

Business E-mail

14,40 лв
5,94 лв
14,40 лв
144,00 лв

Hosting Basic

5,00 лв
9,77 лв
17,50 лв
180,00 лв

Hosting Standard

11,00 лв
17,58 лв
35,00 лв
366,00 лв

Hosting Premium

53,67 лв
27,35 лв
53,67 лв
552,00 лв

Hosting WordPress SSD Start

6,00 лв
19,53 лв
22,00 лв
228,00 лв

Hosting WordPress SSD Premium

10,00 лв
39,06 лв
54,00 лв
552,00 лв

Hosting Presta Start

23,00 лв
31,00 лв
23,00 лв
228,00 лв

Hosting Presta Premium

55,50 лв
-
55,50 лв
-

VPS

Cloud VPS Micro

5,00 лв
60,00 лв
5,00 лв
60,00 лв

Cloud VPS Basic

15,00 лв
180,00 лв
15,00 лв
180,00 лв

Cloud VPS Standard

30,00 лв
360,00 лв
30,00 лв
360,00 лв

Cloud VPS Professional

61,00 лв
732,00 лв
61,00 лв
732,00 лв

Cloud VPS Basic with Plesk

15,00 лв
180,00 лв
15,00 лв
180,00 лв

Cloud VPS Standard with Plesk

30,00 лв
360,00 лв
30,00 лв
360,00 лв

Cloud VPS Professional with Plesk

61,00 лв
732,00 лв
61,00 лв
732,00 лв

Website Builder

Website Builder Start + SSL активиране

-
136,20 лв
-
136,20 лв

Website Builder Business + SSL активиране

-
252,00 лв
-
252,00 лв

Website Builder Professional + SSL активиране

-
468,00 лв
-
468,00 лв

SSL certificates

ionosSSL Start

-
1,98 лв
-
35,00 лв

ionosSSL Wildcard Start

-
182,00 лв
-
182,00 лв

RapidSSL

-
29,00 лв
-
42,00 лв

RapidSSL Wildcard

-
178,00 лв
-
259,00 лв

True BusinessID

-
137,00 лв
-
239,00 лв

True BusinessID Wildcard

-
470,00 лв
-
709,00 лв

TrueBusinessID EV

-
235,00 лв
-
325,00 лв

TeamViewer

TeamViewer Business

-
603,00 лв
-
603,00 лв

TeamViewer Premium

-
1206,00 лв
-
1206,00 лв

TeamViewer Corporate

-
2361,00 лв
-
2361,00 лв

Grupa IONOS - най-големият доставчик на хостинг услуги на европейския пазар

Номер 1

Номер 1

Най-голямата хостинг компания в Европа

30 години

30 години

опит на пазара

12 милиона

12 милиона

регистрирани домейна

8 милиона

8 милиона

клиенти

Имате въпрос?

Нуждаете се от помощ? Ще се радваме да помогнем!

Свържете се с нас на телефон

+359 2 492 9200

Имате въпрос?

Имате въпрос?

Нуждаете се от помощ? Ще се радваме да помогнем!

Свържете се с нас на телефон

+359 2 492 9200