Търсене

База данни

Ще възстановим за Вас база данни.

49,00 лв

нето

Избирам

Експорт на съобщения от имейл акаунт

Ще архивираме съдържанието на пощенска кутия в ZIP/MBOX файл. Ще импортираме съобщения в посочена поща от архив.

49,00 лв

нето

Избирам

Анализ на грешки

Ще анализираме грешки, генерирани на Вашия уебсайт. Ще посочим причината и ще предложим решение.

99,00 лв

нето

Избирам

Анализ на производителността на сървъра

Ще извършим анализ на логове, ще сканираме сървъра с антивирусна програма, ще проверим дали CMS-ите са актуални и ще предложим какво да се подобри.

99,00 лв

нето

Избирам

Временно увеличаване на ресурсите на сървъра

Когато трябва временно да увеличите обема на оперативна памет или броя на процесите на Вашия споделен хостинг.

99,00 лв

нето

Избирам

Импорт/експорт на база

Ще експортираме или импортираме избрана от Вас база данни.

49,00 лв

нето

Избирам

Инсталиране на SSL сертификат

Ще инсталираме Вашия SSL сертификат, ако сте го поръчали извън ionos.ro.

49,00 лв

нето

Избирам

Конфигурация на скрита директория според Вашите указания

Ще конфигурираме директория със заключване на достъпа на Вашия хостинг

49,00 лв

нето

Избирам

Прелистване на съдържание на директория с помощта на .htacce

Ще активираме или деактивираме показването на съдържание на директорията.

49,00 лв

нето

Избирам

Административни логове

Ще Ви предоставим логове с информация за влизания в кутията чрез home.pl поща (до 6 месеца назад).

49,00 лв

нето

Избирам

FTP логове

Ще Ви предоставим логове, които показват всички успешни и неуспешни връзки с FTP сървър.

49,00 лв

нето

Избирам

IMAP логове

Ще Ви предоставим логове с информация за връзката с електронната поща чрез пощенска програма или поща IONOS.bg.

49,00 лв

нето

Избирам

POP3 логове

POP3 логовете ще Ви позволят да получите информация за това кой е влязъл в пощата с помощта на пощенска програма и какво е правил по това време.

49,00 лв

нето

Избирам

FTP разширени логове

Ще Ви предоставим FTP логове с подходящо филтриране до 12 месеца назад.

74,00 лв

нето

Избирам

IMAP разширени логове

Ще Ви предоставим логове, информиращи за връзката с електронната поща (до 12 месеца назад) заедно с подходящо филтриране.

74,00 лв

нето

Избирам

POP3 разширени логове

Ще Ви предоставим логове с информация за връзката и подправяне на съдържанието на кутията с подходящо филтриране.

74,00 лв

нето

Избирам

SMTP разширени логове

Ще Ви предоставим логове за изпратена и получена кореспонденция с подходящо филтриране до 12 месеца назад.

74,00 лв

нето

Избирам

SSH разширени логове

Ще Ви предоставим история на операциите, извършвани от SSH конзола (до 12 месеца назад) с подходящо филтриране.

74,00 лв

нето

Избирам

WWW разширени логове

Ще Ви предоставим WWW/HTTP логове до 12 месеца назад с подходящо филтриране.

74,00 лв

нето

Избирам

SMTP логове

Ще Ви предоставим логове, свързани с изпратена и получена кореспонденция до 6 месеца назад.

49,00 лв

нето

Избирам

SSH логове

Ще Ви предоставим история на операциите, извършвани от SSH конзола (до 6 месеца назад).

49,00 лв

нето

Избирам

WWW логове

Ще Ви предоставим WWW/HTTP логове с данни за всички установени HTTP връзки със сървъра.

49,00 лв

нето

Избирам

Операции във файлове

Опаковане и разопаковане на данни, копиране/преместване на файлове в рамките на сървър, подготовка на статистически данни за файлове.

49,00 лв

нето

Избирам

Пакет за антивирусно сканиране

Пакет от четири антивирусни сканирания на сървър, които се изпълняват периодично.

99,00 лв

нето

Избирам

Прехвърляне 301 в .htaccess файл

Ще настроим за Вас пренасочване от тип 301 във файл .htaccess, състоящо се в промяна на домейна от стар на нов.

49,00 лв

нето

Избирам

Преместване на SSL сертификат

Ще прехвърлим Вашия SSL сертификат от външен доставчик към друг сървър в IONOS.bg.

49,00 лв

нето

Избирам

Настройка на статичен фон (графика/снимки) на уебсайт

Ще зададем графика, която ще виждат посетителите на Вашия домейн.

49,00 лв

нето

Избирам

Определи PHP версия за избрана директория.

Определи PHP версия за избрана директория.

49,00 лв

нето

Избирам

Имейл съобщения

Ще възстановим съдържанието на посочения имейл акаунт.

49,00 лв

нето

Избирам

Активиране на записване на PHP грешки във файл

Ще създадем файл на сървъра, който ще отговаря за записването на всички PHP грешки на страницата.

49,00 лв

нето

Избирам

С помощта на код, ще изискаме префикс https: // в адресната

С помощта на .htaccess файл, ще изискаме префикс https: // на Вашия уебсайт.

49,00 лв

нето

Избирам

FTP съдържание

Ще възстановим съдържанието на целия FTP сървър или директория, която сте посочили.

49,00 лв

нето

Избирам

Промяна на настройките в конфигурационния PHP файл

Ще променим PHP директива за Вас.

49,00 лв

нето

Избирам