Търсене

База данни

Ще възстановим за Вас база данни.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Експорт на съобщения от имейл акаунт

Ще архивираме съдържанието на пощенска кутия в ZIP/MBOX файл. Ще импортираме съобщения в посочена поща от архив.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Анализ на грешки

Ще анализираме грешки, генерирани на Вашия уебсайт. Ще посочим причината и ще предложим решение.

118,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Анализ на производителността на сървъра

Ще извършим анализ на логове, ще сканираме сървъра с антивирусна програма, ще проверим дали CMS-ите са актуални и ще предложим какво да се подобри.

118,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Временно увеличаване на ресурсите на сървъра

Когато трябва временно да увеличите обема на оперативна памет или броя на процесите на Вашия споделен хостинг.

118,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Импорт/експорт на база

Ще експортираме или импортираме избрана от Вас база данни.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Инсталиране на SSL сертификат

Ще инсталираме Вашия SSL сертификат, ако сте го поръчали извън ionos.ro.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Конфигурация на скрита директория според Вашите указания

Ще конфигурираме директория със заключване на достъпа на Вашия хостинг

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Прелистване на съдържание на директория с помощта на .htacce

Ще активираме или деактивираме показването на съдържание на директорията.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Административни логове

Ще Ви предоставим логове с информация за влизания в кутията чрез home.pl поща (до 6 месеца назад).

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

FTP логове

Ще Ви предоставим логове, които показват всички успешни и неуспешни връзки с FTP сървър.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

IMAP логове

Ще Ви предоставим логове с информация за връзката с електронната поща чрез пощенска програма или поща IONOS.bg.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

POP3 логове

POP3 логовете ще Ви позволят да получите информация за това кой е влязъл в пощата с помощта на пощенска програма и какво е правил по това време.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

FTP разширени логове

Ще Ви предоставим FTP логове с подходящо филтриране до 12 месеца назад.

88,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

IMAP разширени логове

Ще Ви предоставим логове, информиращи за връзката с електронната поща (до 12 месеца назад) заедно с подходящо филтриране.

88,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

POP3 разширени логове

Ще Ви предоставим логове с информация за връзката и подправяне на съдържанието на кутията с подходящо филтриране.

88,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

SMTP разширени логове

Ще Ви предоставим логове за изпратена и получена кореспонденция с подходящо филтриране до 12 месеца назад.

88,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

SSH разширени логове

Ще Ви предоставим история на операциите, извършвани от SSH конзола (до 12 месеца назад) с подходящо филтриране.

88,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

WWW разширени логове

Ще Ви предоставим WWW/HTTP логове до 12 месеца назад с подходящо филтриране.

88,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

SMTP логове

Ще Ви предоставим логове, свързани с изпратена и получена кореспонденция до 6 месеца назад.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

SSH логове

Ще Ви предоставим история на операциите, извършвани от SSH конзола (до 6 месеца назад).

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

WWW логове

Ще Ви предоставим WWW/HTTP логове с данни за всички установени HTTP връзки със сървъра.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Операции във файлове

Опаковане и разопаковане на данни, копиране/преместване на файлове в рамките на сървър, подготовка на статистически данни за файлове.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Пакет за антивирусно сканиране

Пакет от четири антивирусни сканирания на сървър, които се изпълняват периодично.

118,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Прехвърляне 301 в .htaccess файл

Ще настроим за Вас пренасочване от тип 301 във файл .htaccess, състоящо се в промяна на домейна от стар на нов.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Преместване на SSL сертификат

Ще прехвърлим Вашия SSL сертификат от външен доставчик към друг сървър в IONOS.bg.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Настройка на статичен фон (графика/снимки) на уебсайт

Ще зададем графика, която ще виждат посетителите на Вашия домейн.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Определи PHP версия за избрана директория.

Определи PHP версия за избрана директория.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Имейл съобщения

Ще възстановим съдържанието на посочения имейл акаунт.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Активиране на записване на PHP грешки във файл

Ще създадем файл на сървъра, който ще отговаря за записването на всички PHP грешки на страницата.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

С помощта на код, ще изискаме префикс https: // в адресната

С помощта на .htaccess файл, ще изискаме префикс https: // на Вашия уебсайт.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

FTP съдържание

Ще възстановим съдържанието на целия FTP сървър или директория, която сте посочили.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам

Промяна на настройките в конфигурационния PHP файл

Ще променим PHP директива за Вас.

58,80 лв

включен ДДС 20%

Избирам